Oppdatert 18. mars:

Politimesteren i Troms politidistrikt opphever evakueringen av området i Oldervika/Moen i Tromsø kommune, som ble evakuert søndag 17. mars.

Beslutningen er tatt etter en ny vurdering utført av skredovervåkningsselskapet Wyssen og NVE.

Det har allerede gått skred i terrenget, og det er lite sannsynlig at nye skred vil nå bebyggelsen. Beboere kan returnere til sine adresser, varsling av disse pågår.

Veien mellom Snarby og Oldervika vil fortsatt være stengt, da dette tilhører ett annet skredløp enn bebyggelsen i Oldervika. Det vil bli gjort ny vurdering av Vegtrafikksentralen tirsdag morgen om veien da åpnes. 

 

 

Opprinnelig melding 17. mars:

Evakueringen kommer etter råd fra NVE og skredovervåkningsselskapet Wyssen. Det er for tiden mye løssnø som har kommet på skarelag, samt fare for tyngre snø søndag kveld som kan føre til skred. Farenivået er satt opp mot mulig rødt nivå.

Ny vurdering vil bli gjort tirsdag formiddag 19. mars.

Politiet og Tromsø kommune tar nå kontakt med beboere av cirka 12 eiendommer som vil blir evakuert. Politipatrulje er på stedet.

I tillegg vil det bli sendt ut nødvarsel i området om evakueringen.

Tromsø kommune melder at beboere i det markerte området som behøver boplass, bes primært om å besørge dette selv gjennom venner og bekjente og å ta kontakt med sitt forsikringsselskap for bistand. Dersom det fortsatt er behov for tilrettelegging, kan de berørte ta kontakt med Tromsø kommune på telefon 90 20 75 73.

Beboere som trenger ytterligere assistanse, bes ringe politiet på telefon 02800 eller 112 hvis du er i nød.

Veien mellom Snarby og Oldervika vil bli stengt klokken 01:00, ifølge Vegtrafikksentralen.

Kontaktperson for presse:

Operasjonsleder, tlf: 77 79 79 99

Beredskapsvakt Tromsø kommune, tlf. 90 20 75 73

Bildet viser området som er evakuert, Oldervika/Moen i Tromsø kommune.
Kartutsnittet viser oversikt over området som er evakuert 17. mars 2024 i Oldervika/Moen i Tromsø kommune.
FotoPolitiet