Politiet har siden juni 2023 etterforsket saken med store ressurser for å finne ut hva som har skjedd med Stian Hole. Siden november 2023 har man hatt ekstra store ressurser på saken. Etterforskningen har på en objektiv måte søkt å finne opplysninger som svekker eller styrker mistanken mot de tre siktede, men også belyse andre mulige hypoteser om hva som kan ha tilstøtt Stian Hole.

Mistankegrunnlaget mot de tre siktede er ikke svekket, og det er fortsatt skjellig grunn til mistanke om at de siktede er involvert i drap eller medvirkning til drap på Stian Hole.

Det er imidlertid politiets vurdering at vilkåret om fortsatt varetektsfengsling på grunn av bevisforspillelsesfare ikke er oppfylt. Det må etter gjeldende rett foreligge reell, konkret og nærliggende fare for at det vil forspilles bevis. Ettersom politiet har foretatt mange taktiske og tekniske etterforskningsskritt, herunder flere hundre vitneforklaringer og beslag, så kan man ikke innestå for at vilkårene for fortsatt varetektsfengsling er oppfylt.

De tre siktede vil bli løslatt fra varetekt førstkommende onsdag.