I regi av Politiets nasjonale kompetansegruppe mot menneskehandel ble det gjennomført en aksjonsuke i uke 11 for å identifisere mulige ofre for menneskehandel eller annen utnyttelse i thaimassasjenæringen og forebygge fremtidig utnyttelse.  

Ni av landets politidistrikter var involvert i aksjonen, som ble koordinert av Kripos med bistand fra Økokrim og PU.

– Politiet kontrollerte i overkant av 60 personer på over 50 salonger i mer enn 15 byer. Kontroller ble utført basert på politiets etterretning om særlige aktuelle steder å oppsøke, sier leder for kompetansegruppen mot menneskehandel, Julie Platou Kvammen.

Avdekket sårbarheter

Ingen er så langt identifisert som mulig ofre for menneskehandel, men aksjonen har avdekket en rekke sårbarheter for utnyttelse som vil følges opp i den videre innsatsen for å bekjempe menneskehandel.

– Aksjonen hadde også til formål å innhente informasjon for politiets økte kunnskap om en av flere målgrupper som kan være særlig sårbare for utnyttelse til menneskehandel både i prostitusjon eller i tvangsarbeid, sier Kvammen.

Aksjonen avdekket salg av seksuelle tjenester ved flere av salongene og andre uregelmessigheter knyttet til arbeidsforhold og arbeidskontrakter til de ansatte. Aksjonen bekrefter også funn fra en nasjonal kartlegging av thaimassasjenæringen gjort av Svensk politi. Kvammen peker på at mange mennneskehandelssaker krever samarbeid på tvers av distriktene og ofte også internasjonalt politisamarbeid.

– Tar tid å bygge tillit

Utnyttelse i menneskehandel krever proaktiv innsats fra politiet. Det er en skjult og alvorlig form for kriminalitet som er krevende å avdekke med sterke internasjonale forpliktelser til å identifisere ofre for menneskehandel og straffeforfølge bakmenn. Politiet ønsker å bygge tillit til personer som kan være sårbare for utnyttelse i thaimassasjenæringen, og ønsker å informere om deres rettigheter.

– Det tar tid å bygge tillit til de som er utsatt for menneskehandel, og de har ofte lav tillit til politiet. I Norge er det lov å selge sex, men det er ulovlig å tilrettelegge for og fremme salg av sex. Det er også ulovlig å kjøpe sex. Det er kundegrunnlaget som opprettholder denne typen virksomhet, og kundene bør tenke over hvilket ansvar også de bærer gjennom handlingene sine og at de i verste fall kan bidra til at personer utnyttes i menneskehandel, sier Kvammen.