Vedkommende er tiltalt for å ha brutt vegtrafikkloven § 3 som rammer uaktsom kjøring som kan føre til fare eller skade i trafikken.

– Dette er kjøring som innebærer stort farepotensiale i svært trafikkerte områder. Det er omtrent bare flaks at dette ikke har endt i trafikkulykker. Trafikkuhell med omfattende materielle skader og personskader kunne lett oppstått, sier politiadvokat Helge Hammerslund Skåland.

Politiet ransakte tiltaltes bopel og fant svært mange videoer på tiltaltes enheter av hasardiøs kjøring. Han erkjente i avhør at han hadde kjørt i motsatt kjørefelt i Operatunnelen. Førerkortet ble raskt tatt i beslag.

La ut kjøringen på TikTok

Kjøringene ble filmet på hans GoPro-kamera og filmene ble i ettertid publisert på TikTok.

– Filmene han har delt av kjøringen kan fungere som en oppfordring til andre om å gjøre det samme. Dette er med på å gjøre det skjerpende, sier Skåland.

Tiltalte skal gjentatte ganger ha kjørt på en motorsykkel på sykkelens bakhjul i svært høye hastigheter. Han skal ha foretatt farlige forbikjøringer og kjørt sikksak mellom biler på motorvei. I tillegg skal han ha kjørt i motgående kjørefelt i Operatunnelen og i høyere hastighet enn tillatt på de aktuelle stedene.

Påtalemyndigheten vil legge ned påstand om inndragning av motorsykkel, GoPro-kamera og tap av føreretten.