Pårørende er orientert om at politiet frigir navnet.

Politiadvokat Christine Lundstein opplyser for øvrig at det per nå ikke er andre opplysninger å gå ut med.