Årlig blir boligeiere og sameier oppsøkt av useriøse håndverkere som tilbyr sine tjenester på døra eller via flygeblader i postkassa. Aktørene har gjerne en allsidig portefølje og tilbyr alt fra utvendig husvask, renovering til fasadearbeid, gjerne mot forskuddsbetaling.

– Håndverkerne kan virke både sympatiske og tillitsvekkende, men er det viktig å være klar over at dette sannsynligvis er useriøse eller kriminelle aktører som ikke har nødvendige fagkunnskaper, og som bevisst unndrar skatt og avgift og utnytter arbeidstakere, sier Gro Smogeli, leder for a-krimsenteret i Oslo. 

Finner stadig nye «feil»

Våre erfaringer er at det ofte dreier seg om mindre oppdrag som raskt utvikler seg til mer omfattende arbeid. Ofte drar de fra adressen før oppdraget er ferdig. Det gjør det vanskelig for tilsynsmyndigheter og politi å nå de ved tips og senere anmeldelser.

– Så snart de har satt i gang med jobben, oppdager de plutselig andre alvorlige «feil» som de sterkt oppfordrer deg til å utbedre, fortsetter Gro Smogeli. 

Det som startet som et tilbud om å gjøre en jobb for ti-tjuetusen kroner kan ende opp med at du må punge ut med hundretusenvis av kroner, og sitter igjen med en dårlig eller ofte ikke ferdigstilt jobb, og ingen reklamasjonsrettigheter.

 Eldre er særlig utsatt
A-krimsenteret i Oslo erfarer at de oppsøkende håndverkerne gjerne undersøker områder i forkant. Slik vet de hvilke boliger som er attraktive. Særlig eldre mennesker i eneboliger er utsatt.

– Vi oppfordrer til en prat med foreldre eller besteforeldre om risikoen ved å inngå avtaler med oppsøkende håndverkere. Du risikerer ikke bare dårlig håndverk, men kan også uforvarende bidra til å støtte arbeidslivskriminalitet. Her er det rett å slett best å takke høflig nei, sier Smogeli. 

A-krimsenteret er interessert i å motta tips om oppsøkende håndverkere i nabolaget. Hvis du ser noen som virker mistenkelige, kan du enkelt tipse via:

Ta en bakgrunnssjekk

Dersom du trenger hjelp til små oppdrag hjemme eller på hytta, anbefaler a-krimsenteret i Oslo alltid en sjekk av virksomheten du vurderer før du inngår enhver avtale.

– Vi anbefaler at du prøver å undersøke om firmaet er registrert i Brønnøysundregistrene, her kan du også se om de betaler merverdiavgift. Du kan også spørre venner eller familiemedlemmer om de kan hjelpe deg med det, sier Smogeli.

Dersom du ønsker å bruke håndverkerne anbefaler vi at du får en skriftlig kontrakt eller tilbud på arbeidet. Avtal på forhånd til hvilken pris, og husk også å be om referanser, sier hun.

 

A-krimsenteret i Oslo

 • A-krimsenteret i Oslo ble etablert i 2017, og har siden arbeidet målrettet for å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet i Oslo, Bærum og Asker kommune (Hurum og Røyken). Dette kan være brudd på arbeidsmiljøloven, svart økonomi, trygdesvindel, ulovlig arbeidskraft og utnyttelse av sårbare arbeidstakere.
 • Senteret er et tverretatlig samarbeid mellom Skatteetaten, Politiet, Arbeidstilsynet og NAV. Andre offentlige kontrolletater blir koblet på i enkeltsaker ved behov.
 • A-krimsenteret i Oslo er et av totalt åtte a-krimsenter på landsbasis. De andre a-krimsentrene er etablert i Alta, Bodø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Tønsberg. I tillegg er det tre formelle a-krimsamarbeid uten samlokalisering i Møre og Romsdal, Innlandet og Romerike, Follo og Østfold.

Arbeidslivskriminalitet er ulike former for profittmotivert kriminalitet som begås i et arbeidsmarked. Regjeringen har definert at arbeidslivskriminalitet er handlinger som bryter med norske lover om lønns- og arbeidsforhold, trygder, skatter og avgifter, gjerne utført organisert, som utnytter arbeidstakerne eller virker konkurransevridende og undergraver samfunnsstrukturen. 

 

Hva du bør gjøre/få hjelp til å gjøre, før du velger håndverker:

 • Sjekk om virksomheten er registrert i Merverdiavgiftsregisteret. 
 • Få et skriftlig tilbud på arbeidet som skal utføres, og avtal på forhånd til hvilken pris. Da står du sterkere i reklamasjons- og klagesaker, og om du etterpå må anmelde lovbrudd. 
 • Be om og sjekk gjerne referanser fra andre som har brukt virksomheten 
 • Ikke betal kontant.
 • Be om faktura slik at du har en bekreftelse på hva du betaler for. 
 • Betal via bank. Når man betaler for tjenester via bank, blir det vanskeligere å unndra skatter og avgifter. 

 

Slik kjøper du håndverkstjenester trygt

 • no kan du lese mer om hvordan du kjøper tjenester trygt.
 • Offentlige etater og bransjeorganisasjoner har laget en grundig veileder som tar deg gjennom stegene på hva du som forbruker bør sjekke før du inngår avtale. Denne finner du på no/tettpa/veileder

Kontaktinformasjon: Gro Smogeli, senterleder for a-krimsenteret i Oslo, telefon 90744492.