- Status i etterforskingen tilsier at en kvinne og to voksne barn har blitt skutt, og at gjerningsmannen deretter har tatt sitt eget liv.  Saken etterforskes derfor nå som drap og selvdrap, og gjerningsmannen som er død har status som siktet i saken, sier politiadvokat Ann Iren Svane Mathiassen.

De avdøde er ikke formelt identifisert, men det er folkeregistret fire personer på adressen, og politiet har ingen grunn til å tro at det er andre enn familien som er folkeregistrert på adressen som er funnet døde.

Politiet har gjort flere beslag i boligen, blant annet et skytevåpen som knyttes til hendelsen. De døde vil bli obdusert, og politiet venter en foreløpig obduksjonsrapport i løpet av et par dager.

De kriminaltekniske undersøkelsene vil fortsette en stund framover, og det skal gjennomføres noen flere vitneavhør. Politiet har også mottatt tips i saken som blir gjennomgått fortløpende. Det er gjennomført rundspørring, og det gjøres undersøkelser knyttet til elektroniske spor.

- Det er for tidlig å si noe om de bakenforliggende årsakene til denne alvorlige hendelsen, alt tyder på at vi her står overfor en hendelse som innebærer at gjerningspersonen er død. Gjennom etterforskingen er det vårt ansvar å gi så mange svar som mulig til de etterlatte, sier politiadvokat Ann Iren Svane Mathiassen.

Eventuelle tips om saken kan gis til politiet på telefon 476 96 400 eller på politiet.no/tips.