Beredskapsdirektør Tone Vangen

PST beskriver i en oppdatert trusselvurdering til politiet at kirker og kristne forsamlingssteder fremstår som aktualiserte terrormål. Trusselnivået i Norge er uendret.

− Politiets viktigste jobb er å trygge befolkningen. Selv om det ikke foreligger konkrete trusler, har politidirektøren etter en samlet vurdering besluttet midlertidig bevæpning for å sikre en best mulig beredskap gjennom påsken, sier beredskapsdirektør Tone Vangen i Politidirektoratet.

Befolkningen kan oppleve økt tilstedeværelse av synlig og bevæpnet politi de nærmeste dagene, men oppfordrer til å feire påsken som normalt.

− Påsken er en tid som samler mange mennesker til ulike arrangementer i trossamfunn. Dette er et forebyggende og trygghetsskapende tiltak som bidrar til å styrke beredskapen gjennom å sikre økt innsatsevne og hurtighet i responsen fra politiet over hele landet, avslutter Vangen.

Politiet vil være midlertidig bevæpnet fra onsdag 27.mars til tirsdag 2. april.