Den savnede er utenlandsk statsborger bosatt i Norge. Politiet har per nå ikke fått bekreftet at alle pårørende i utlandet er varslet, og avventer en tilbakemelding fra Kripos på det.

- Saken etterforskes videre av Flekkefjord og Kvinesdal politistasjon, sier politistasjonssjef ved Flekkefjord og Kvinesdal politistasjon, Liv Versland Seland.

Media
Talsperson i saken er politistasjonssjef ved Flekkefjord og Kvinesdal politistasjon Liv Versland Seland. Hun er tilgjengelig for spørsmål på tlf. 457 35 862.