Pressemelding fra politiet i Nordland:

Om kvelden 13. april 2023 brøt det ut brann i en boligblokk i Myraveien i Mo i Rana. Politiet har siden etterforsket for å avdekke brannårsak og brannforløp. Etterforskningen har vært tidkrevende og omfattende. Det er innhentet tekniske vurderinger både fra politiets egne kriminalteknikere, rettsoppnevnt brannsakkyndig og eksterne fagmiljø. Det er også foretatt en rekke vitneavhør i saken.

Etterforskningen har ikke ledet til et entydig svar om hva som forårsaket brannen og politiet kan ikke konkludere med at noen er strafferettslig ansvarlig for å ha forårsaket brannen. Politiets undersøkelser viser likevel at brannen har startet ute på en av boligblokkens balkonger i første etasje, og at den derfra sprede seg på utsiden av boligblokken opp langs ytterveggen til øvre etasjer og opp til takkonstruksjonen.

Det har vært et særlig spørsmål under etterforskningen å få kartlagt hvordan denne spredningen skjedde. Politiet har gjennom en fullskala testing av fasadeplatene på boligblokken, fått bekreftet at disse er brennbare og at en brann kan spre seg raskt i og bak disse platene. Dette står for politiet igjen som forklaringen på hvorfor brannen spredte seg så raskt som den gjorde på utsiden av boligblokken.

Politiet kan ikke se at det på nåværende tidspunkt er grunnlag for noen strafferettslig forfølgelse knyttet til bruken av disse fasadeplatene. Politiet vil likevel rutinemessig melde inn sine funn og undersøkelser til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap for videre oppfølgning i forbyggende øyemed. Samtidig vil politiet i fortsettelsen også støtte brannvesenets brannforebyggende avdeling i deres arbeid med å vurdere eventuelle tiltak knyttet til å forebygge lignende branner i fremtiden.

En entydig konklusjon i alle vurderinger, er at Rana brannvesens meget raske respons på brannen og deres helt tidlige vurderinger i slukkearbeidet var en avgjørende faktor for at ikke brannen spredte seg til flere av de tilstøtende boligblokkene eller til andre bygninger i nærheten. Politiets undersøkelser viser et klart potensiale for at brannen lett kunne spredt seg og forårsaket langt større skader enn den gjorde, uten brannvesenets beslutsomhet og kompetente faglige vurderinger.