Politiet ønsker videre å komme i kontakt med personer som har tips eller som har gjort observasjoner som kan være relevant for saken, også utenfor dette tidsrommet. Personer som har kamera på bilen som gjør opptak, og som har vært i området med bilen, bes også om å kontakte politiet.

- Våre undersøkelser til nå viser at dødsfallet har funnet sted utenfor Boots Apotek mellom klokken 08.45 og 09.15, tirsdag formiddag. Vi ber publikum som har vært i området om å ha lav terskel for å melde inn observasjoner og tips på politiet.no, sier politiadvokat Vanja Bruvoll i Agder politidistrikt.

Politiet fikk melding om en skadd person ved et apotek i Arendal like før klokken 09.30 tirsdag formiddag. Personen ble erklært død, og politiet undersøker saken som et mistenkelig dødsfall.

- Vi vet foreløpig ikke om det dreier seg om noe straffbart eller om det kan være en ulykke. Det er fortsatt helt åpent hva vi står overfor og politiet bruker nå store ressurser på å få det avklart, sier Bruvoll.

Nærmeste pårørende er varslet.

Tips og observasjoner bes meldes inn på politiet.no

Media:

Politiadvokat Vanja Bruvoll er politiets talsperson i saken. Hun vil tirsdag ettermiddag være tilgjengelig frem til klokken 18.00. Eventuelle ønsker om TV-intervjuer gjøres på Arendal politistasjon. Vanja Bruvoll kan kontaktes på telefon 974 72 261.