Ved behov for kontakt med nødetatene kan man møte på sykehjemmet i Moldjord i Beiarn kommune, og på sykehjemmet på Inndyr i Gildeskål kommune.

Nødnettet, satellittelefoner og VHF vil ikke bli påvirket.