Arendalsuka er en møteplass for aktører innen politikk, samfunns- og næringsliv og avholdes i Arendal 13. til 18. august.

Politiets debatter

Hvorfor så lite oppmerksomhet om vold og overgrep mot eldre? Og hva kan vi gjøre med problemet?

Politiet inviterer til debatt med sentrale aktører på området.

Siri Lill Mannes er konferansier, og på programmet er blant annet Astrid Sandmo fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress og Hanne Finanger fra politiet.

Når?

Onsdag 15. august, kl. 09:00—11:00.

Hvor?

Bystyresalen i Arendal kultur- og rådhus.

Se debattprogram.

Trusler som utro tjenere eller innsidere representerer er en stor utfordring for både offentlige og private virksomheter. 

Politiet arrangerer i Arendalsuka en debatt om temaet for å bevisstgjøre oss alle på trusselen vi står overfor.

Når?

Onsdag 15. august, 15. 18:00–20:00.

Hvor?

Telenors Arena, inngang Vestre gate 10.

Se debattprogram.

Møt politiet på Kanalplassen

Politiet har stand midt i Arendal sentrum. Her vil du i løpet av uken treffe sentrale politiledere og nærpolitiet i Arendal. Hovedfokus er hvordan politiet jobber for å skape trygge lokalsamfunn.

Når?

Mandag 13. august til fredag 17. august.

Hvor?

Kanalplassen, stand 22.

Forstørr bilde Uniformerte politmenn utenfor stand
Politiet utenfor standen under Arendalsuka 2017
FotoPolitiet

Andre arrangement Politiet er til stedet

Politiet deltar også i andre arrangementer, og du kan møte politiet på en rekke steder i løpet av Arendalsuka.

Oversikt over andre arrangement

Under temaet «Forebyggende som politiets primærstrategi» er fokus politikontaktrollen. Innledninger ved avdelingsdirektør Kristin Kvigne i Politidirektoratet og politikontakt Bjørn Håvard Olsen. Samtale om politiets strategi er tilstrekkelig for å skape trygghet der lensmannskontoret er lagt ned.

Under temaet om Arbeidslivskriminalitet (A-krim) vil Skattedirektoratet og ØKOKRIM sjef Trond Eirik Schea innlede. Deretter blir det en debatt om A-krim samarbeidet er et hensiktsmessig tiltak for å bekjempe arbeidsmarkedskriminalitet.

Når?

Mandag 13. august, kl. 15:00—16:00

Arrangør:

Parat politiet / Norges Politilederlag

Se arendalsuka.no for mer informasjon om arrangementet.

Plattform arrangerer debatt om gategjenger, organiserte kriminelle og voldelig ekstremisme. Ungdomsvolden har doblet seg på de siste tre årene i de største byene, det skaper frykt. Hvor skal dette ende, og hvem har ansvaret?

Når?

Tirsdag 14. august, kl. 13:15–14:15

Arrangør:

Plattform (tverrinstitusjonelt samarbeid mellom politi, kommuner og forskning).

Se arendalsuka.no for mer informasjon om arrangementet.

I årets trusselvurderinger fra PST og E-tjenesten løftes det digitale rom frem som hovedkanalen for aktører som ønsker å påvirke, sabotere eller spionere på norske interesser. Samtidig stiger kriminalitet utført med digitale virkemidler. Hvilke trusler står vi ovenfor i Norge og Norden? Hvordan bruker trusselaktører det digitale rommet? Hva må til for at et av Norge - et verdens mest digitaliserte land, også evner å beskytte seg selv mot de nye truslene?

Når?

Onsdag 15. august, kl. 09:00–10:15.

Arrangør:

Telenor

Se arendaluka.no for mer informasjon om arrangementet.

I norske fengsler sitter det personer dømt for kriminalitet knyttet til terror. Noen er løslatt, mens andre nærmer seg tiden for tilbakeføring til samfunnet – Hva er gjort og hva skjer når de kommer ut?

PST-sjef Benedicte Bjørnland og fungerende direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet Jan-Erik Sandli møtes for å snakke om utfordringene og mulige løsninger. Sammen med SLT koordinator Tone Faale og en radikaliseringskontakt fra politiet debatteres et svært aktuelt tema for alle deler av samfunnet. Moderator er Erik Wold.

Når?

Onsdag 15. august, kl. 10:00—12:00

Arrangør:

Kriminalomsorgsdirektoratet

Se arendalsuka.no for mer informasjon om arrangementet.

Samarbeid mot svart økonomi ønsker å debattere identitet og arbeidslivskriminalitet. Politiet deltar. Etterfølges av konsert med Unni Wilhelsen med flere.

Når?

Onsdag 15. august, kl. 20:00

Arrangør:

Samarbeid mot svart økonomi

Se arendalsuka.no for mer informasjon om arrangementet.