Norsk Politi utgis av Politidirektoratet og distribueres til:

  • ansatte i politiet
  • departementer
  • direktorater
  • politiske partier
  • kommuner
  • fylkeskommuner
  • organisasjoner
  • samarbeidspartnere
  • media