Du ser det ikke før du tror det

Voksne må tørre å tro at det verste kan skje og melde fra til politiet. Slik kan vi sammen hjelpe barn fra pågående overgrep. Video: Kripos

Les mer