Drapsoversikt

Om statistikken

  • Avsender: Kripos
  • Oppdatering: statistikken oppdateres årlig, i januar

Drapsoversikten viser forsettlig og overlagt drap begått i Norge, eller på skip i internasjonale farvann. Oversikten baseres på tall hentet fra politiets straffesaksregister (STRASAK), samt innberetning fra politidistriktene. Oversikten innbefatter ikke drap på, eller begått av, nordmenn i utlandet.