Kravene til respons gjelder for

  • oppdrag der liv er direkte truet 
  • der det av andre årsaker er behov for umiddelbar innsats fra politiet