Kravene til respons gjelder for

  • oppdrag der liv er direkte truet
  • der det av andre årsaker er behov for umiddelbar innsats fra politiet

Krav og resultater for 2016

Resultatene for 2016 er basert på over 10.000 målte hasteoppdrag.

  • I tettsteder med over 20.000 innbyggere var politiet fremme på stedet innen 11 minutter i 80 prosent av hasteoppdragene.
  • I tettsteder med mellom 2000 og 19.999 innbyggere brukte politiet under 19 minutter på å komme frem i 80 prosent av hasteoppdragene.
  • I tettsteder med under 2000 innbyggere og øvrige områder, kom politiet frem innen 29 minutter i 80 prosent av hasteoppdragene.

Krav og resultater for politiets responstid i 2016 (PDF)