En forutsetning for målrettet styring av ressursbruken, er kunnskap om hvordan tildelte ressurser benyttes. Ressursanalyser gir kunnskap om hvordan bevilgningene til etaten er blitt anvendt over tid og hva politiet får ut av ressursene.