Formålet med ressursanalysene er å bidra til mer kunnskapsbasert og målrettet styring av ressursene i politi- og lensmannsetaten.

Ressursanalyser