Voldtektssituasjonen i Norge

Siden 2011 har Kripos utarbeidet rapporter om omstendighetene rundt voldtekter i Norge.

Rapport

Mindreårige anmeldt for voldtekt

Rapporten viser at en betydelig andel av de mindreårige som ble anmeldt for voldtekt i 2016, utviser en bekymringsfull atferd hva gjelder seksuallovbrudd og utøvelse av annen kriminalitet. Den viser også at de unge anmeldte selv kan ha vært utsatt for seksuallovbrudd eller vold i familien.

Seksuelle overgrep mot barn under 14 år

Gjennom å analysere anmeldte overgrep ønsker politiet å bidra til øke kompetansen på dette kriminalitetsområdet i samfunnet generelt og hos relevante instanser spesielt, slik at barn som er utsatt for seksuelle overgrep, blir identifisert tidligst mulig.