Nyttige lenker:

Passord for alle Figma-prototyper er: sign-color-froth-amused

Politiet.no opplevelse (merkevare)

Stil og tone

 • Respektfull
 • Tydelig
 • Korrekt
 • Direkte og nær
 • Klarspråk som er lett å forstå

Merkevarens personlighet

 • Samfunnsansvarlig
 • Unik
 • Tydelig og til å stola på
 • Modig og uredd

Kjennetegn

 • Tidsriktig, men ikke banebrytende
 • Trygg, men ikke kjedeleg
 • Rådgivende, men ikke belærande
 • Korrekt, men ikke uttømmande
 • Løsningsorientert og ikke byråkratisk

Farger

Profilhåndboken har politiets palett, for både trykte og digitale farger. De digitale flatene er konsolidert og fornyet i 2022 med mindre justeringer.

 • Fargekoder finner du i Digital palett inneholder også en palett med egne analoge fargeharmonier for varsler og meldinger. Passord: sign-color-froth-amused
 • Fargekoder som SVG for å enkelt kunne kopiere ut verdier
 • Ansvarlig for brukeropplevelse i en selvstendig tjeneste er også ansvarlig for universell utforming av fargebruk.

Typografi

Alle de digitale løsningene våre benytter Roboto som er god å lese på skjerm. (Se typografi i profilhandbok

Interne løsninger må ha et dokumentert hieraki for tekststørrelser, men kan sette dette opp basert på behovene til bruker og skape en god brukeropplevelsen.

Spesifikasjon i Figma Passord: sign-color-froth-amused

Illustrasjon av typografi som bilde

Meldingar og varsel

Fargar som skal brukes på varsel, informasjon og meldingar til bruker finnes som fargeharmonier til politiets sekundærfarger. Disse fargene er forbeholdt bruk hvor man ønsker brukers oppmerksomhet på en status eller følgene av en handling.

Tekniske feil og brukerfeil skal alltid ha en forklaring (se klarspråk) og et forslag til hva som kan gjøres. 

Alle meldinger som ikke tilhører komponenter i et skjema skal benytte tilhørende ikon.

Informasjon til bruker som blir oppdatert under bruk, som er klikkbar og bevirker handling, kan settes i CTA. 

Feil i skjemaer blir satt under elementet med feil. Om dette ikke er synlig i viewport for bruker, skal også en kort forklaring settes under elementet som utløste validering (feks en knapp).

Farger for varsel og viktig informasjon gir tilstrekkelig kontrast mot de andre fargene til politiet. De skal bare brukes til varsel og viktig informasjon i digitale løsninger på web og mobil.

Skjema og forms

Alle løsninger som tar inn data fra bruker skal bruke de etablerte designkomponentene. Passord: sign-color-froth-amused

Språk på politiet.no.

Bruker skal se minst 25% nynorsk redaksjonelt innhold på politiet.no.

For selvbetjening hvor bruker kommuniserer med det offentlige, skal skal hele den naturlige brukerreisen være tilgjengelig på ønsket målform. For innlogget skjema, skal ønsket språk automatisk velges.

For språk i andre skjema, se illustrasjon av komponenter i skjema.

Så også tekst i selvbetjeningsløysningar

Knappar

 • Call to action, primærknapp brukes for knapper som er brukerens primære (mest vanlige) handling. Denne skal det i utgangspunktet kun finnes én synlig call to action for bruker i en visning. Ellers brukes standardknapp eller andre knapper. 
 • Knapper er beskrevet politiets designsystem Passord: sign-color-froth-amused

Grid

Politiet bruker et 8x8 grid. Margins skal i hovedsak defineres under og til høyre på element, for forutsigbart flyter. For nærhet kan 4pt brukes for å vise tydelig sammenheng.

For politiet.no:

Layouten er basert på Foundation sitt float grid, med enkelte tilpasninger. Dette er de viktigste aspektene:

Knekkpunkter

 • Mobil - under 640
 • Tablet - mellom 640 og 1024
 • Desktop - over 1024

Innholdsområde

 • Innholdsområdet er sentrert.
 • Innholdsområdet inneholder alltid kolonner (1-12).
 • Maks bredde for innholdsområdet er 1280px.

Marger

 • Mobil - 0
 • Tablet - 10px
 • Desktop - 80px

Kolonnesystem

 • 1-12 kolonner.
 • Hver kolonne har marg på 15px på hver side.

Ikon

For ikon som skal illustrere et innhold, kan ikon-pakke lastes ned i profilhåndboken. (Ikke tilgjengelig i politinettet) Dette er ikon som egner seg for størrelser 50pt eller mer.

For funksjonelle systemikon benytter vi Materialt Design Outline. Dette er ikon som passer med formspråket til politiet, er lett å gjenkjenne, og man kan enkelt lage etatspesifikke ikon ved å følge samme oppbygging. Ikoner kan lastast ned i ulike formater og bibliotek eller man kan lage etatsspesifikke ved å følge material design prinsipper. Standardikon for bruk i politiets digitale løsninger er en del av politiets designsystem i figma Passord: sign-color-froth-amused

 • Ikon skal bære meningen alene og forenklet
 • For at et ikon skal oppfattes best mulig, skal det ha enkle geometriske
  former og få detaljer.
 • System-ikon er ikke illustrasjon.
 • Ikon er ikke pynt. Ikon skal bidra til bedre interaksjon og forståelse av brukerflate for bruker
 • Et ikon skal gi tydelige assosiasjoner og mening til brukeren
 • Et ikon skal bety det samme / ha samme mening ved bruk på tvers av løsninger.
 • Vær konsekvent med ikonbruk og variant
 • Bruk ikon hvor de gir bedre forståelse enn tekst (alene)
 • Ikke bruk et ikon med etablert mening til en fundamental annen funksjon
 • Ikon på data og merkelapper, skal kun brukes dersom de er entydige og universelle (raskere å tolke enn merkelapp)
 • Ikon plassert før meningsbærende innhold, skal brukes med omhu da de kan oppleves som forstyrrende for brukere med lese skrivevansker
 • Gjennomfør brukertester for å sikre at brukeren forstår ikonene og at de forenkler interaksjonen mellom løsningen og brukeren.

Kort

Vi bruker kort for å gruppere likeverdige entydige objekt med informasjon. Typisk er dette datapunkt og ikke lengre tekster. Kort blir brukt når det er tydelig at bruker alltid har minst et, eller gjentatte slike objekt.

For skjema eller andre flyter hvor man kan, men ikke må, legge til gjentatte entydige objekt, kan man benyttet invertert kort. 

På samme måte kan man, hvis det er eneste logiske måte, ha likeverdige kort/objekt tilhørende kort, som kort i kort. (ikke anbefalt)

For innloggede tjenester, benytter vi bakgrunn #DDE4EA for å vise data fra register eller statusmeldinger.

Alle tjenester for publikum, skal bruke web component header som beskrevet under tjenester på politiet.no

Skråstreker til logo for interne løsninger kan lastes ned her

Mørk modus (dark mode)


For flater som skal benyttes i mørke omgivelser, bruker vi grunnfargen svart (#000000). Dette fordi enheter med OLED teknologi da vil ha helt avskrudde bildepunkt. For flater hvor merkevaren / logo til politiet skal vises, eller kort, bruker vi Pantone Black C. Som primærknapp, call to action, bruker vi varianten av 285c med digital farge #7fb8e6 for tilstrekkelig kontrast.

Styleguide og mønster skal følges for alle nettløsninger mot innbyggere. Ta kontakt med  politiet.no@politiet.no for informasjon om design av digitale løsninger.

Tilgang og spørsmål

For ansatte og innleide i politet som har behov for Figma, ta kontakt med Hanne Marte Holmøy, seksjonsleder design.

For spørsmål til designsystemet i Figma Astrid Eline Øksnes, Elin Thonander Mikkelsen, Julie Elise Tviberg Fengås eller Kjartan Bjørndal Michalsen

 

Endringer

 • 19 September: Illustrasjon på farger og lenker med passord til Figma
 • 29. August: Illustrasjoner og referanser flyttet til Figma
 • 15. Mai: Bokmål-versjon
 • 10. Mai: Presisering i beskrivelse av intern header og illustrasjonsbilde
 • 5. Mai: presisert bruk av varselfarger kun på digitale flater
 • 28. April: Forbedret inndeling 
 • 13. April: Guide for å bytte til nye fargerInfo-blå og obs-gul lagt til i varselfarger for å harmonisere med interne vehov. Forbedringer i  beskrivelse på bruk.
 • 8. Mars: Beskrivelse av dark mode, basert på implementasjonen i mobil-apper, samt presisering om design tokens på knapper.
 • 11. November: Språkvelger og presisering under knappar (Linje på passivknapp)
 • 8. september: Egen overskrift for knappar
 • 5. september: Presisering ikonbruk i varsel, samt av linjer / padding på skjemaelement etter spørsmål