Funn av eiendeler tilhørende Arjen Kamphuis

Politiet fikk i går kveld kl 19.10 melding fra en fritidsfisker som hadde gjort et funn av en flytende gjenstand i havet nær land ved Kvænfloget, mellom Fauske og Rognan. Funnet knyttes til den savnede Arjen Kamphuis og politiet er sikre på at eiendelene tilhører savnede. Av hensyn til den pågående etterforskningen kan ikke politiet gå ut med hvilke eiendeler det dreier seg om.

Politiet har grunn til å tro at Arjen tok lokaltoget fra Bodø til Rognan den 20. august, med avgang etter ruten klokken 1605 og ankomst Rognan 1729. Vi ber om at publikum tar kontakt med oss dersom de har observasjoner knyttet til denne reisen og til bevegelser i indre Saltenområdet den 20. august og påfølgende dager.

Politiet iverksatte i går kveld søk i det aktuelle området og fikk bistand fra lokale redningsmannskaper fra Røde Kors samt et fartøy fra Redningsskøyta.

Politiet vil nå foreta videre undersøkelser i området og annen etterforsking i forbindelse med funnet. I hvilken grad funnet kan fortelle noe om den savnede har befunnet seg i, eller i nærheten av funnstedet er det på dette tidspunktet ikke mulig for politiet å si noe sikkert om.

English version:

Discovery of belongings associated with Arjen Kamphuis

The police in Nordland was yesterday evening at 19.10 notified by a local recreational fisher that he had found some belongings floating in the sea near the shoreline at Kvænflåget. Kværnflåget is a small mountain, situated between Fauske and Rognan, just east of Bodø. The belongings are confirmed by the police to belong to the missing person Arjen Kamphuis. Due to the ongoing investigation the police does not at this time wish to release any information about which specific items that have been found.

The police has reason to believe that Arjen Kamphuis went with a local train from Bodø to Rognan on August 20th, departing from Bodø at 16.05, arriving in Rognan at 17.29. We ask members of the public to please contact us if you have any information about Mr. Kamphuis' travels and movements in the area of Bodø, Fauske and Rognan on August 20th and the following days.

The police did throughout yesterday evening conduct a search in the area with assistance from local Red Cross rescue personell as well as a rescue vessel from the Norwegian Society for Sea Rescue.

The police are now carrying out investigation in connection with the finding of the belongings. Whether the finding can tell if the missing person has been at or near the site of the finding is at this time not possible for the police to state with any degree of certainty.