Den nasjonale oversikten over drap utarbeides av Kripos.