Contact information

[Missing text '/views/districtpage/structuredinfo/emailinformation' for 'English']
E-posten må inneholde: fullt navn og hjemkommune eller hvor hendelsen fant sted. Oppgi også kontaktperson/saksbehandler hvis henvendelsen gjelder en konkret sak.
Street address
Tollbodgata 45, 4614 Kristiansand Show in map
Address
Postboks 514, Lundsiden 4605 Kristiansand
Organization number
983 998 275
Billing address
DFØ Fakturamottak, Postboks 4722 Torgarden, 7468 Trondheim
Illustration that shows Agder Police District

Om oss

Agder politidistrikt er ett av 12 politidistrikter i Norge. Vi dekker hele Vest- og Aust-Agder, bortsett fra Sirdal kommune. Vi har ansvaret for 29 kommuner hvor det bor ca. 290.000 innbyggere.

Aktuelt