Contact information

Street address
Grønlandsleiret 44, 0190 Oslo Show in map
Address
Postboks 2093 Vika, 0125 Oslo
Billing address
DFØ Fakturamottak, Postboks 4722 Torgarden, 7468 Trondheim
Illustration that shows Oslo Police District

Om oss

Oslo politidistrikt er det største politidistriktet i landet målt etter folkemengde - og det minste distriktet målt i areal. Tidligere Asker og Bærum politidistrikt og Oslo politidistrikt er slått sammen. Totalt har de tre kommunene ca. 840 844 innbyggere. Distriktet har rundt 3000 ansatte.

Organizational chart

Current affairs