Telephone
70 11 87 00
Email
post.moreogromsdal@politiet.no
Fax
71 67 30 99
Street address
Storgata 43, 6508 Kristiansund Show in map
Address
Postboks 244, 6501 Kristiansund
Billing address
DFØ Fakturamottak, Pb.4722 Torgarden, 7468 Trondheim

Opening Hours

Closed on public holidays

Opening hours
MondayMo08:30–15:00
TuesdayTu08:30–15:00
WednesdayWe08:30–15:00
ThursdayTh08:30–15:00
FridayFr08:30–14:30

Tenester og opningstider

Book passport appointment

Contact information

Telephone
70 11 87 00
Email
post.moreogromsdal@politiet.no

Opening Hours

Meir om pass og ID-kort

Contact information

Telephone
70 11 87 00

Opening Hours

Closed on public holidays

Phone hours
MondayMo08:00–15:00
TuesdayTu08:00–15:00
WednesdayWe08:00–15:00
ThursdayTh08:00–15:00
FridayFr08:00–15:00

Ta med gyldig legitimasjon, passbilete og reisedokumentasjon.

Meir om naudpass

Contact information

Telephone
70 11 87 00

Opening Hours

Closed on public holidays

Phone hours
MondayMoClosed
TuesdayTu09:00–11:00
WednesdayWeClosed
ThursdayTh09:00–11:00
FridayFrClosed

Contact information

Telephone
70 11 87 00
Email
post.moreogromsdal@politiet.no
Make an appointment in the Application Portal

Opening Hours

Closed on public holidays

AppointmentPhone hours
MondayMo09:00–15:0009:00–11:00
TuesdayTu09:00–15:0009:00–11:00
WednesdayWe09:00–15:00Closed
ThursdayTh08:30–15:0009:00–11:00
FridayFr09:00–14:30Closed

IN ENGLISH

 • You always have to book an appointment to submit an application.
 • Additional documentation and appeals must be uploaded electronically on UDI.no or send by mail
 • When contacting us during phone hours we kindly ask you to have you reference number and/or personal number ready.

Refund the fee: Contact us by e-mail or letter if you have a request for a refund of the fee.

But note the following:

If you want to withdraw an already registered and paid application, or want the fee refunded, the following applies:

 • If the application is withdrawn before you have uploaded the application documents digitally or met in person to submit the application, the fee will be refunded.
 • The application can also be withdrawn after you have submitted the application documents, but the fee will not be refunded.

 

NORSK

 • Du må alltid bestille time for å levere søknad.
 • Ettersending av dokumenter og innlevering av klage må lastes opp på UDI.no (sidene til Utlendingsdirektoratet) eller sendes per post.
 • Når du kontakter oss per telefon, ber vi om at du har personnummer eller DUF-nummer klart.

Refusjon av gebyr:  Ta kontakt med oss på e-post eller brev hvis du har en henvendelse om refusjon av gebyr.

Men merk følgende: Ønsker du å trekke en allerede registrert og betalt søknad, eller du ønsker gebyret refundert, gjelder følgende:

 • Hvis søknaden trekkes før du har lastet opp søknadspapirene digitalt eller møtt personlig for å levere søknaden, vil gebyret bli refundert.
 • Søknaden kan også trekkes etter at du har levert søknadspapirene, men gebyret blir da ikke refundert.

 

COVID-19: Timebestilling og oppmøte

 • Personlig oppmøte er kun mulig dersom du har forhåndsbestilt timeavtale hos oss.
 • Politiet i Møre og Romsdal legger i dag ut timer for alle typer søknader.
 • Vi kan kun prioritere saker der utsettelse gir betydelige negative konsekvenser. Vi beklager ulempen dette medfører for deg. Du kan sjekke om vi har ledige timer for personlig oppmøte gjennom UDIs søknadsportal: https://selfservice.udi.no.
 • Søknad om opphold og søknad om fornyelse av reisedokumentet skal registreres på UDI.no Husk å registrere søknad om oppholdstillatelse i god tid før din nåværende oppholdstillatelse utløper.

COVID-19: Ventetid på timer

 • Seksjon for utlendingsforvaltning opplever stor pågang og det er mange som ønsker timeavtale for å søke om norsk statsborgerskap. Du kan ikke levere søknadsdokumenter til søknad eller melding om norsk statsborgerskap på annen måte enn ved personlig oppmøte hos politiet.
 • På grunn av Koronasituasjonen og den store pågangen for å søke statsborgerskap, vil noen av timeavtalene være langt frem i tid. Du må selv bestille time gjennom UDIs søknadsportal. https://www.udi.no/.
 • Dersom du ikke finner en ledig time til å søke statsborgerskap, må du vente til vi legger ut flere timeavtaler til dette formålet. Informasjon om hvilke saker som kan gå foran i køen finner du her: https://www.udi.no/ord-og-begreper/kan-soknaden-din-ga-foran-i-koen-prioritering/. Se også informasjonen som fremkommer her: https://www.udi.no/aktuelt/tre-ganger-sa-mange-vil-bli-norsk-statsborger/ Vi legger vanligvis ut nye timeavtaler på fredager.

Contact information

Telephone
70 11 87 00
Email
sianpost@sismo.no
[Missing text '/views/districtpage/structuredinfo/emailinformation' for 'English']
Denne e-postadressa skal du bruke om du alt har ei sak hos oss (oppgi saksnummer i e-posten, startar på T, F eller G). For nokre sakstypar kan du også kontakte oss digitalt via "Mine saker". Om du ikkje har ei sak, kontakt oss på namsmannen.nordmore@politiet.no
Address
Postboks 244, 6501 Kristiansund
My page

Opening Hours

Closed on public holidays

Opening hours
MondayMo09:00–15:00
TuesdayTu09:00–15:00
WednesdayWe09:00–15:00
ThursdayTh09:00–15:00
FridayFr09:00–15:00

Postadresser forliksråd

Forliksrådet i Kristiansund, Forlikrådet i Gjemnes og Forliksrådet i Averøy

Postboks 244, 6501 Kristiansund

Forliksrådet i Smøla og Forliksrådet i Aure

Postboks 135, 6690 Aure

Forliksrådet i Surnadal

Postboks 34, 6656 Surnadal

Forliksrådet i Sunndal

Postboks 33, 6601 Sunndalsøra

Forliksrådet i Tingvoll

Postboks 76, 6630 Tingvoll

Contact information

Telephone
70 11 87 00

Contact information

Telephone
7011870
Email
vaapen208@politiet.no
Address
Møre og Romsdal politidistrikt v/ våpenforvaltning, Postboks 35, 6447 Elnesvågen

Opening Hours

Phone hours
MondayMo09:00–11:00
TuesdayTuClosed
WednesdayWe09:00–11:00
ThursdayThClosed
FridayFr09:00–11:00

Politikontakt i Averøy:

Politioverbetjent Eirik Andre Sæther

Politikontakt i Gjemnes:

Politifyrstebetjent Siri Elise Bjerkeset Engdahl

Politikontakt i Kristiansund:

Politioverbetjent Nina Langaas