Contact information

Street address
Økernveien 11–13, 0653 Oslo Show in map
Address
Postboks 2095 Vika, 0125 Oslo
Billing address
Politiets utlendingsenhet, DFØ Fakturamottak, Postboks 4722 Torgarden, 7468 Trondheim

Opening Hours

Appointment
MondayMo08:00–15:45
TuesdayTu08:00–15:45
WednesdayWe08:00–15:45
ThursdayTh08:00–15:45
FridayFr08:00–15:45

Asylregistrering

Opening Hours

Appointment
MondayMo08:30–19:00
TuesdayTu08:30–19:00
WednesdayWe08:30–19:00
ThursdayTh08:30–15:00
FridayFr08:30–15:00
SaturdaySa10:30–16:00
SundaySu10:30–16:00

Politiets utlendingsinternat på Trandum

Contact information

Telephone
63 94 15 00

Besøk til innsatte på Politiets utlendingsinternat må avtales på forhånd.

Om oss

Politiets utlendingsenhet (PU) er politiets hovedaktør på migrasjonsfeltet. Hovedoppgavene våre er å registrere asylsøkere som kommer til Norge, etterforske for å fastsette identitet, uttransportere personer uten lovlig opphold og drive Politiets utlendingsinternat på Trandum.

Current affairs