Søknader om pass og ID-kort behandles fortløpende og sendes til produksjon. Hvis søknaden din ikke kan avgjøres innen én måned, vil du få et foreløpig svar om hvor lang tid det tar å behandle søknaden din. 

Motta passet og ID-kortet

Politiet kan ikke garantere en leveringstid for pass og nasjonalt ID-kort. I tillegg kommer tiden det tar med posten.

Forventet leveringstid per nå er:

  • Pass: ca. 1 uke pluss postgang. Forsendelsen kommer fra Oslo.
  • Nasjonalt ID-kort: ca. 1 uke pluss postgang. Forsendelsen kommer fra Oslo.

Enkelte kan oppleve å motta passet eller ID-kortet raskere, men politiet kan ikke garantere en leveringstid. Forventet leveringstid oppdateres jevnlig på denne siden.

Du får en SMS når passet og ID-kortet er produsert og klart til å sendes deg. Passet og ID-kortet blir sendt hver for seg. Du får derfor to SMS-er. 

Pass og ID-kort blir sendt som vanlig post. Postkassen din må være merket tydelig med navnet ditt, både fornavn og etternavn. Det gjelder også for pass og ID-kort til barn. Da unngår du at passet og ID-kortet blir sendt i retur.

Hvis du ikke får passet og ID-kortet innen 10 arbeidsdager etter at du har mottatt SMS om at det er sendt, må du melde fra til politiet. Se hvordan du melder fra om mistet pass eller nasjonalt ID-kort. Da har du krav på et nytt uten å betale gebyret. Hvis du skal ut å reise og det haster med å få et nytt pass eller ID-kort, kan du få utstedt et midlertidig pass (nødpass).

Hvis du ønsker å hente passet og ID-kortet hos politiet, må du gi beskjed om dette når du møter opp til timen din. Du får en SMS når det er klart til å hentes.

Du kan ikke bestille time til å hente pass og ID-kort, men må møte opp pass– og ID-kontoret i åpningstiden. Unntaket er Grønland politistasjon. Der kan du bestille time på forhånd. Skriv inn postnummer eller sted i søkefeltet lenger ned på siden for å se hva som gjelder for ditt hentested. 

Hente for barn du har foreldreansvar for

En av foreldrene, med foreledreansvar, kan hente ut pass og ID-kort til barn. Den forelderen som henter passet eller ID-kortet må ha med egen legitimasjon. Barnet eller den andre forelderen trenger ikke være med.

Hente for andre

Hvis du skal hente pass eller ID-kort for andre, må du få fullmakt til dette av den du skal hente dokumentet for.

Fullmakten må være original, ikke en kopi, og må inneholde:

  • Navn og fødselsdato på den som gir fullmakt (den som eier passet eller ID-kortet, eventuelt forelder med foreldreansvar hvis du skal hente pass eller ID-kort for andre sitt barn)
  • Navn og fødselsdato på den som får fullmakt til å hente dokumentet
  • Hvilket dokument det gis fullmakt til å hente (pass eller ID-kort)
  • Dato
  • Signatur av den som gir fullmakt

Du må også ha med gyldig legitimasjon for deg selv og den du henter pass eller ID-kort for. Hvis du har med kopi av legitmasjon må denne være bekreftet (rett kopi). Bekreftet kopi (rett kopi) betyr at kopien av legitimasjonen  være stemplet og attestert av for eksempel politi, domstol, kommunale- eller statlige etater, finansinstitusjoner, forvaltningsselskaper, revisorer, regnskapsførere eller advokater.

Se åpningstid for ditt hentested

Your position
  1. Your position
1 Results are available. Use keyboard or swipe to navigate.