Slik klagar du på korleis politiet har oppført seg

Meiner du at politiet har gjort ein feil utan å bryte lova, kan du sende ei klage til politidistriktet der det skjedde.

Her finn du kontaktinformasjon til politidistrikta. 

Politimeisteren i politidistriktet avgjer klagesaka. Deretter sender politimeisteren deg eit svar med ei grunngjeving. Det skal stå i svaret om politimeisteren er einig eller ikkje einig i at politiet har gjort noko feil.

Det skal ikkje ta meir enn ein månad å behandle saka. Viss det tek lengre tid, skal du få beskjed om det.

Er du ikkje einig i vurderinga og avgjerda, kan du be om at politimeisteren sender klaga di vidare til Politidirektoratet.

Slik melder du tilsette i politiet eller påtalemyndigheita

Meiner du at tilsette i politiet eller påtalemyndigheita har brote lova i tenesta, kan du melde forholdet til Spesialeininga for politisaker. Påtalemyndigheita betyr politiet, statsadvokaten eller riksadvokaten.

Slik klagar du på etterforskinga av straffesaker

Meiner du at politiet har gjort ein feil i etterforskinga av ein straffesak? Då kan du klage på det. Påtalemyndigheita behandlar slike klager.

Har du spørsmål om klage på etterforsking av straffesaker, kan du kontakte politiet der du bur.