Du kan få hjelp og veiledning ved Støttesenteret for kriminalitetsutsatte. Alle som har vært utsatt for kriminalitet og trenger støtte kan ta kontakt.

Vi kan hjelpe deg med:

  • Informasjon og veiledning om din situasjon og om det å anmelde.
  • Støtte gjennom hele prosessen fra politianmeldelse til saken er avgjort.
  • Støtte slik at du kan komme deg raskere videre i livet.
  • Bistand til å søke erstatning.

Ring oss: 800 40 008 eller 815 20 077

Støttesentrene for kriminalitetsutsatte er lokalisert i alle 12 politidistrikter. De etablerte støttesentrene finner du i

Nasjonal veiviser ved vold og overgrep:

Tegning av to personer som sitter på en benk og snakker med hverandre
Utsatt for kriminalitet? Trenger du hjelp? Ta kontakt, og vi kan gi deg støtte og veiledning om veien videre.