Mannen ble pågrepet av politiet på Bardufoss tirsdag formiddag. Onsdag 7. desember ble han i Salten tingrett varetektsfengslet i 4 uker med brev og besøksforbud, hvorav to av 2 ukene skal gjøres i full isolasjon. Begrunnelsen for varetektsfengslingen er faren for bevisforspillelse.

Politiet ble kjent med denne saken da en av de fornærmede tok kontakt i begynnelsen av juni 2016. Selv om denne saken ble opprettet i forkant av VG-oppslagene 11. juni, inngår saken som en del av sakskomplekset som er omtalt som Tysfjordsakene. Siktede er selv bosatt i Tysfjord og to av de fornærmede er også fra denne kommunen. Det er fire fornærmede i denne saken, alle kvinner. Disse er i dag i alderen 18 til 81 år. Den yngste var under 14 år da overgrepene fant sted.

Gjennom etterforskningen av denne saken kom det fram informasjon som gjorde at politiet så et mønster i overgrepene. Dette førte til at politiet gjenopptok to saker som ble henlagt i henholdsvis 2010 og 2013.

Den videre etterforskningen

Politiet har ransaket den siktedes bolig. I den forbindelse ble det gjort flere beslag. Politiet kan ikke på dette tidspunktet si noe om hva som er beslaglagt og hvilken betydning det vil ha i saken. Dette er noe den videre etterforskningen vil avdekke, men politiet utelukker ikke at det kan bli begjært forlenget varetektsfengsling. Det gjenstår fortsatt en del etterforskning i denne saken, blant annet avhør av siktede og fornærmede. Dette er en krevende etterforskning fordi det dreier seg om hendelser som har pågått over flere år og strekker seg tilbake i tid. Politiet utelukker heller ikke at det kan være flere fornærmede i denne saken.

Politiet har ingen grunn til å tro at det er flere gjerningspersoner i denne konkrete saken, men ser ikke bort fra at det kan komme pågripelser i noen av de andre sakene som ligger i Tysfjordkomplekset.