Detektoren gjorde utslag på en liten flymodell av metall. Sammen med flyet ble det funnet seks glassflasker i bakelittpakning, en tom glassflaske, åtte små plastampuller fylt med væske og pulver og et antall plastbørster.

- Grunnet usikkerhet om hvorvidt innholdet i flaskene kunne være skadelig eller eksplosivt, ble politiet kontaktet og informert om funnet. Agder Politidistrikt rettet en anmodning om bistand til håndtering av funnet til Forsvarets operative hovedkvarter (FOH). Eksperter fra Luftforsvarets skolesenter på Kjevik rykket ut og håndterte funnet 5. januar 2017, sier politistasjonssjef i Mandal, Leif R. Vagle.

Funnet er identifisert ved Forsvarets ABC-skole, som er Forsvarets faginstans for beskyttelse mot atom-, biologisk og kjemisk krigføring, med støtte fra Forsvarets Forskningsinstitutt. Det dreier seg om materiell fra tre forskjellige satser brukt av tyske avdelinger under andre verdenskrig.

- Det ble funnet et komplett sett som består av seks glassflasker i bakelittemballasje. Fem av flaskene inneholder meget små mengder kjemiske stridsmidler. En flaske er tom og en litt større flaske inneholder rensemiddel. Innholdet er helseskadelig dersom det inntas eller kommer i kontakt med bar hud. Ved funn av slike flasker må de derfor ikke åpnes. Dersom flasker har ligget åpnet eller knust i terrenget eller i jorden, vil innholdet sannsynligvis være fordampet eller brutt ned til mindre farlige stoffer. Ved funn skal politiet kontaktes, sier major Espen Jargren ved forsvarets ABC-skole.

- Kontakt politiet ved funn

Det ble også funnet åtte prøverør for påvisning av kjemiske stridsmidler. Disse dukker opp fra tid til annen over hele landet. De tilhører en prøvetakingssats som var standardutrustning i tyske avdelinger under andre verdenskrig – «Der Gazanzeiger», eller «gasspåviseren». Den virket på den måten at røret ble satt inn i et sykkelpumpelignende apparat, knust i begge ender og luft ble pumpet gjennom røret. Dersom det var stridsgass i luften ville innholdet i røret skifte farge. Det finnes fem ulike typer prøverør for påvisning av fem ulike typer stridsgasser. Typen som ble funnet i Furulunden er merket med en enkelt gul ring, og er for påvisning av sennepsgass. Det inneholder ikke cyanid, som det blant annet ble hevdet i avisartikler fra tilsvarende funn i Hurum i 2007. Derimot inneholder det små mengder av naftalen sulfokloroamid, som kan være giftig og etsende ved kontakt med hud.

- Rørene inneholder små mengder kjemikalier som kan være giftige og etsende. De kan medføre helseskade dersom de åpnes og innholdet kommer i kontakt med hud eller inntas. Kjemikaliene ligger imidlertid godt beskyttet inni plastrøret. I rør som er knust eller åpnet vil innholdet etter en tid sannsynligvis være fordampet eller nedbrutt til mindre farlige stoffer. Ved funn skal politiet kontakts, sier Jargren.

Det ble i tillegg funnet et antall børster av plast. Disse tilhører en rensesats for våpen, eller «Waffenentgiftungssatz», til bruk dersom våpnene skulle bli forurenset av kjemiske stridsmidler. Settet besto av en børste og en flaske med rensemiddel. Disse settene var standardutrustning for tyske avdelinger under krigen.

Det ble også funnet en flymodell, laget av metall, som var utslagsgivende for funnet i og med at det var den som ga utslag på metalldetektoren.

Kommer til Mandal

Mandag 20. mars ankommer major Espen Jargren ved forsvarets ABC-skole sammen med fem spesialister fra Ørland Flystasjon Mandal. Da vil de rekognosere området ved funnstedet i Furulunden og legge en plan for videre arbeid.

Formålet med arbeidet er å sikre at det ikke ligger igjen mer materiell i området.

- Det vil nå gjøres et grundig arbeid med å sikre at det ikke er mer materiell igjen, og publikum vil ikke ha noen grunn til å bekymre seg for dette, understreker Vagle.

- Vi vil sannsynligvis benytte dagslyset allerede på mandag til å gjøre en innledende rekognosering i området og legge en plan for arbeidet på tirsdag. Vi planlegger ikke å grave før på tirsdag. Dersom vi ikke gjør funn som tilsier noe annet, vil vi avslutte arbeidet i løpet av onsdag, sier Jargren.

Kontaktperson for Agder politidistrikt i denne saken er politistasjonssjef i Mandal, Leif Vagle. Han kan kontaktes på telefon: 415 37 266

Videre vil media også kunne kontakte:
Forsvarets ABC-skole: Major Espen Jargren, telefon 990 94 523
Mandal kommune: Rådmann Irene Lunde, telefon 901 04 405