De tre ble pågrepet av polititjenestemenn fra seksjon for utlending- og grensekontroll i Agder politidistrikt, i en målrettet aksjon tirsdag morgen. Pågripelsen skjedde under Vesterveibroen i Kristiansand. De ble siktet for heleri og arbeidsmarkedskriminalitet. De hadde alle tre ført ut store summer kontanter fra Norge uten å være registrert som arbeidstakere i Norge. De er kjent fra det rumenske tiggermiljøet i Kristiansand.

- Etter grundig etterforskning erkjente to av dem i avhør (far og sønn) å ha ført ut henholdsvis ca. 51.000 og ca. 80.000 kroner i løpet av 2016, for en tredjeperson fra Romania som for tiden er varetektsfengslet for salg av tabletter. Begge vedtok forelegg for heleri, sier Jan Vidar Ødegaard, leder for seksjon for utlending- og grensekontroll.

Den tredje pågrepne erkjente å ha arbeidet uten tillatelse over en lengre periode i 2014 og 2016 og vedtok forelegg for dette.

Som følge av de straffbare forholdene og rettskraftig avgjørelse fattet UDI vedtak om utvisning med et innreiseforbud til Norge på 2 år.

UDI viser til at vinningskriminalitet er straffbare handlinger som i stor grad truer

samfunnsordenen. Norske myndigheter har de siste årene i økende grad erfart at

utenlandske statsborgere kommer til Norge i den hensikt å begå vinningskriminalitet.

- Slike lovbrudd medfører store belastninger og omkostninger for privatpersoner, bedrifter og forsikringsselskaper, og bidrar til å skape utrygghet i befolkningen. Det er også svært ressurskrevende for norsk politi å etterforske og følge opp denne typen saker. Slik kriminalitet er følgelig et betydelig samfunnsproblem i Norge, sier Ødegaard.

Videre har Agder politidistrikt i sin rapport vist til at det i de senere år har oppholdt seg en rekke tiggere fra Romania i Agder. I tillegg til tigging selger de bladet "folk er folk", og enkelte bedriver kriminalitet. Mange av dem er i familie med hverandre, de har ikke noe fast sted å bo eller arbeid. Politiets observasjoner av rumenerne har også vist at de ikke tjener særlig mye per dag på salg av blader og tigging.

- Samtidig sender de store pengebeløp ut av Norge til Romania. UDI viser til at det ikke foreligger opplysninger i saken som tilsier at vedkommende har noe fast sted å bo eller arbeid i Norge. Vedkommende har opplyst til politiet at han er her for å tigge og selge blader. Han er nå ilagt et forelegg for vinningskriminalitet, sier Ødegaard.

UDI legger til grunn at handlingen er begått ut fra et ønske om profitt for seg selv eller andre, og at dette vil kunne være en aktuell motivasjon for å begå ny vinningskriminalitet også i fremtiden.