Oslo er hver eneste dag arena for en lang rekke arrangementer, besøk, demonstrasjoner og markeringer. Politiet vurderer hvert enkelt av disse i forkant, og samarbeider tett med den enkelte arrangør. De har selv ansvaret for viktige tiltak, for eksempel adgangskontroll og perimetersikring av eget område. Her kan også publikum bidra, ved å lytte til arrangørenes råd om for eksempel å ha billetter klare og unnlate å ta med sekker og unødige gjenstander gjennom sikkerhetskontroller.

Politiet har et overordnet ansvar for å ivareta sikkerhet til alle involverte, og vår planlegging baseres på tilgjengelig informasjon eller hva vi måtte besitte av opplysninger. Det kan ligge måneder med planlegging bak enkelte arrangementer, der vi tar de grep vi mener er nødvendige ut fra en totalvurdering. Disse tiltakene kan være både synlige og usynlige, i tillegg til generell økt beredskap for å kunne respondere raskt dersom noe likevel skulle skje.

Norge er i all hovedsak er trygt og stabilt land. Det er viktig å påpeke at andre europeiske land med høy andel fremmedkrigere og en mer sentral plass i globale terrororganisasjoners fiendebilde, er mer sannsynlige mål for terrorangrep. Utviklingen den siste tiden har skapt en rekke usikkerhetsmomenter som medførte at vurderingen av terrortrusselen i april ble oppjustert til sannsynlig. Politiet bruker de verktøyene vi har til rådighet for å begrense risiko så mye som mulig i et åpent og sårbart samfunn.

På grunn av den gjeldende trusselvurderingen kan synlige sikkerhetstiltak også være egnet til å skape frykt hos enkelte. Folk ser for eksempel bevæpnet politi oftere enn ellers. Dette er trygghetsskapende tiltak vi mener er nødvendige til tid og sted. Dette dilemmaet må vi trolig leve med så lenge vi har en forhøyet trusselsituasjon, og norsk politi i utgangspunktet er ubevæpnet. Dette er en særlig utfordring for hovedstadspolitiet.

Sikkerhet i stort er alltid krevende, og nivået må hele tiden vurderes ut fra et totalbilde. Dette arbeidet er også ressurskrevende i dagens trusselbilde. Vi får ofte spørsmål fra journalister om hva sikkerheten rundt et arrangement koster. Vårt svar er at det er umulig å oppgi et eksakt beløp, men vi kan slå fast at det er krevende å dimensjonere sikkerhet og beredskap over lang tid - i tillegg til den daglige tjenesten for øvrig og ressursene vi har til rådighet.

Folks trygghet er uansett vår aller viktigste oppgave, og vi må ha et forsvarlig beredskapsnivå og en respons som møter kravene som stilles til politiet. I tillegg skal den ordinære polititjenesten gå som normalt, til tross for at politiet til enkelte tider må gjøre harde prioriteringer.

Oslo politidistrikt har lang erfaring med å planlegge og gjennomføre større arrangementer. Vi har dyktige mannskaper og godt innøvde taktiske konsepter, samt polititjenestepersoner som jobber dedikert med dialog, forebyggende tjeneste, etterretning og samarbeid med den enkelte arrangør.

Terrortrusselen er i øyeblikket oppjustert, og enkelte kan føle bekymring for å bruke byen som vanlig. Ikke minst dersom det blir stor medieoppmerksomhet rundt ethvert større arrangement. Politiets og pressens felles utfordring er å formidle saklig informasjon til publikum om dette komplekse temaet, uten å bidra til unødig frykt knyttet til hvert enkelt arrangement som ligger foran oss i sommer. Vi har respekt for den enkeltes valg, men vi håper at flest mulig bruker byen på en positiv måte og får en fin sommer i hovedstaden.

Politiinspektør Johan Fredriksen
Felles enhet for operativ tjeneste Oslo politidistrikt