Klagene i Møre og Romsdal gjaldt sammenslåing og avvikling av tjenestested.

  • Halsa
  • Nesset
  • Norddal
  • Stranda
  • Ørskog

Høsten 2016 var kommunene involvert i politidistriktenes arbeid med å foreslå en ny og mer hensiktsmessig tjenestestedsstruktur, blant annet gjennom egne styringsgrupper. Politimesternes forslag var på høring blant kommuner og andre aktørerrer før de ble oversendt Politidirektoratet i desember. Direktoratet gikk også gjennom alle høringssvarene i sitt arbeid fram mot beslutning i januar 2017. Berørte kommuner hadde mulighet til å klage på direktoratets beslutninger fram til 10. mars. I behandlingen av hver enkelt klage har Politidirektoratet innhentet synspunkter fra både politidistriktet og andre berørte kommuner.