Hendelsen fant sted like før klokka 21 på en offentlig parkeringsplass på Nordmøre. Skuddet gikk av i forbindelse med forflytting av våpenet fra en patruljebil til den annen. Porsjektilet gikk rett ned i bakken og ingen personer kom til skade. Det var to polititjenestemenn til stede på parkeringsplassen, men ingen sivile i nærheten.

Spesialenheten for politisaker ble umiddelbart varslet.

Tjenestepersonen som var involvert fortsetter som normalt i tjenesten, utfra en totalvurdering.

Politidirektoratet har også fått rapport om hendelsen.

- Vi kan ikke kommentere detaljer i hendelsen noe utover dette, da saken er oversendt Spesialenheten. Vi ser imidlertid med største alvor på hendelsen og vil følge dette tett opp internt med mellom annet gjennomgang av rutiner. Men tjenestepersonen er altså fortsatt i operativ tjeneste, etter en grundig vurdering av både situasjonen og tjenestepersonens skikkethet og egnethet. Nå avventer vi Spesialenhetens konklusjon, sier politimester Ingar Bøen i Møre og Romsdal politidistrikt.