- På bakgrunn av undersøkelser vi har gjort, mener vi å kunne fastslå at det er urein GHB i omløp i Ålesunds-området. Dette innebærer at det er forbundet med stor fare å innta stoffet. Vi vil på det sterkeste advare mot bruk av det stoffet som nå ser ut til å være relativt lett tilgjengelig i byen, sier politiadvokat Mathias Häber i Møre og Romsdal politidistrikt.

Etterforskere fra Ålesund politistasjon jobber nå med å finne fram til kilden for det stoffet som er i omløp. Med det høye antallet overdoser som en har hatt i løpet av få dager, ser politiet det som vært viktig å tette denne kilden. Politiet har inntrykk av at bruk av GHB økt den siste tiden her i distriktet.

- Selv om vi nå har mest fokus på det vi mener er ureint stoff som er i omløp, er det grunn til å advare sterkt mot bruk av GHB generelt. Det er vanskelig å dosere og overdoser kan lett gi fatalt utfall, seier politiadvokat Häber.