– Det er en viktig milepæl for politidistriktet, men vil nok ikke merkes så mye utenfor politiet, sier politimester Ingar Bøen.

Etter at politidistriktet siden opprettelsen 1. januar 2016 har vært drevet med organisasjonene fra begge de to tidligere distriktene, setter en torsdag i drift følgende nye funksjonelle driftsenheter:

  • Felles enhet for påtale – leder politiinspektør Elin Anja Drønnen
  • Felles enhet for operativ tjeneste – leder politiinspektør Unni Moen Vikebakk
  • Politiets sikkerhetstjeneste – leder politiinspektør Steinar Strand Olsen
  • Felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning – leder politiinspektør Kjell Arne Hestad
  • Felles enhet for utlending, forvaltning og sivil rettspleie – leder politiinspektør Marianne Nørgaard Aae

Dessuten blir følgende staber for lederstøtte opprettet:

  • Virksomhetsstyring – leder virksomhetsstyring Marianne Nordås Frøland
  • HR og HMS – leder HR-sjef Alf Stormo
  • Kommunikasjon –leder kommunikasjonssjef Olav Sindre Rise

Fra torsdag vil alle de tidligere funksjonelle driftsenhetene i de to tidligere politidistriktene bli lagt ned. Lederne for de nye enhetene vil inngå i politimesterens ledergruppe sammen med lederne for de geografiske driftsenhetene.

Når det nå er endelig bestemt at politiet i Møre og Romsdal skal ha 18 tjenestesteder, innledes en meget krevende prosess med utarbeidelse av bemanningsplaner og et personalløp der noen skal fortsette i sine tidligere jobber, mens andre skal skifte arbeidsted og arbeidsoppgaver.

- Når vi vet at dette omfatter mer enn 500 personer og at vi skal gjennomføre prosessen på en betryggende måte, forstår alle at dette vil ta tid. Vi rekner derfor med at hele organisasjonen først vil være på plass rundt 1. mars neste år, sier politimester Bøen.

Den nærmeste milepælen for politiet i Møre og Romsdal kommer 27. september. Da settes den nye operasjonssentralen i politiet i Ålesund i drift. Fra da vil det bare være en operasjonssentral i hele fylket.

- Ekstra gledelig er det at vi har lykkes med å få til et samarbeid med brannvesenet slik at Møre og Romsdal 110-sental flytter inn vegg-i-vegg med våre operatører litt seinere på høsten. Vi har store forventninger til at denne samlokaliseringen skal føre til bedre samhandling mellom politi og brann, når kritiske situasjoner oppstår, sier politimesteren.