Siktede ble løslatt etter avhør fredag formiddag.

Politiet ble raskt varslet om blottinga som skjedde seint en ettermiddag like ved den videregående skolen i Spjelkavik. Det ble gått ut med signalement og etterlysing i media like etter, men det skjedde lite med tanke pågripelse de første dagene.

- Vi har jobbet med saken hele tiden og når vi fikk et gjennombrudd skyldes det både hjelp fra publikum, og strategisk politiarbeid. Mellom annet ble det brukt store ressurser på spaning i området, sier politibetjent Benedikte Flåten som har vært hovedetterforsker på saka siden 23. august.

- Denne gangen brukte vi det nye systemet med tilrettelagte avhør som skal benyttes når mindreårige er utsatt for overgrep. Jenta ble avhørt få timer etter at meldinga kom inn av spesialtrente medarbeidere ved Statens Barnehus og det ga etterforskninga en god start, seier politiverbetjent Oscar Lilleås, etterforskingsleder ved Ålesund politstasjon

Politiet ønsker å understreke at denne type krenkelser blir prioritert.

- Det er derfor av avgjørende viktighet at vi blir brakt inn i bildet så raskt som mulig dersom noen skulle oppleve noe lignende, seier politiinspektør Yngve Skovly som er leder for retts- og påtaleseksjonen for politiet på Sunnmøre.