Oppstilling av politikontakter 15. juni 2017
Oppstilling av politikontakter 15. juni 2017
FotoEli Anne Tvergrov - Politiet.

Politikontaktene vil få ei særleg oppgåve med å fylgje opp det førebyggande arbeidet i kommunene, med tanke på å skreddarsy tiltak for kvar av kommunane på dette viktige området. Politikontakter er ein av seks funksjonar som politiet prioriterer høgt i samband med reformarbeidet.

Møre og Romsdal politidistrikt vil kontakte leiinga i kvar av kommunane for oppstartsmøte. Der vert forventingar avklara og planar vert lagt for samarbeidet framover.

Trygge lokalsamfunn

- Målet med politireforma er trygge lokalsamfunn – både i by og bygd. Politiet skal levere ei endå betre polititeneste til befolkninga, og kvaliteten skal vere like høg uansett kvar i landet folk bur, seier politimeister Ingar Bøen. 

Bøen meiner at ein for å lukkast må vi ta vare på det politiet er gode til, og samtidig utvikle betre og meir effektive måtar å løyse oppgåver på.

- Vi skal jobbe endå meir kunnskapsbasert og i større grad evne å vere i forkant av kriminaliteten. Samtidig skal vi bruke ressursane endå betre, seier han.

Bakgrunn for reformarbeidet

Bakgrunnen for reformarbeidet som no pågår i politi-Norge, er blant anna kritikken som politiet fekk etter 22. juli, som seinare enda opp i Politianalysen. Rapporten etter 22. juli konkluderte med at politiet hadde mykje å hente på kultur, haldningar og ikkje minst leiing.

Reforma vart behandlet i Stortinget i juni 2015, og er fundert på et breitt politisk fleirtall.

Nærpolitireforma handler om at politiet skal bli endå bedre på å skape tryggleik der folk bor. Norge har ein dedikert og kompetent politistyrke, som på fleire område er blant dei fremste i verda. For å møte dagens og morgondagens utfordringar er det likevel det nødvendig å vidareutvikle politiet, understrekar politimeisteren.

Frå 15. juni 2017 og ut året er fylgjande utpeika til mellombels politikontakter i Møre og Romsdal:

 1. Aukra: lensmann Odd Jørgen Nilsen
 2. Aure: lensmann Marit B. Gresset

 3. Averøy: lensmann Stig Lyngstad
 4. Eide: lensmann Jorunn Grete Lyngstad Pettersen
 5. Fræna: lensmann Olav Vestad
 6. Giske: lensmann Hans Eirik Pettersen og politibetjent Øyvind Vebenstad

 7. Gjemnes: lensmann Jorunn Grete Lyngstad Pettersen
 8. Halsa: lensmann Helge Berg

 9. Haram: lensmann Øyvind Verpeide
 10. Hareid: lensmann Leif Arne Mork og politioverbetjent Pål Inge Olsen

 11. Herøy: lensmann Hilde Sæther Aglen og politioverbetjent Pål Inge Olsen

 12. Kristiansund: politistasjonssjef Bjørn Fiske
 13. Molde: politistasjonssjef Per Karstein Røv
 14. Midsund: lensmann Odd Jørgen Nilsen
 15. Nesset: politibetjent Anne Vike
 16. Norddal: lensmann Jon Tommy Flo
 17. Rauma: lensmann Andreas Hustad
 18. Rindal: lensmann Olav Halse
 19. Sande: lensmann Hilde Sæther Aglen og politioverbetjent Pål Inge Olsen
 20. Sandøy: lensmann Odd Jørgen Nilsen
 21. Skodje: lensmann Øyvind Verpeide
 22. Smøla: lensmann Arnfinn Fuglevåg
 23. Stordal: lensmann Øyvind Verpeide og politiførstebetjent Øyvind Reiten
 24. Stranda: lensmann Jon Tommy Flo
 25. Sula: lensmann Kenneth Huse og politibetjent Øyvind Vebenstad
 26. Surnadal: lensmann Olav Halse
 27. Sunndal: lensmann Hallvard Vermøy
 28. Sykkylven: lensmann Evelyn Liseth
 29. Tingvoll: lensmann Olav Gjøvik
 30. Ulstein: lensmann Leif Arne Mork og politioverbetjent Pål Inge Olsen
 31. Vanylven: lensmann Tor Sæter og politioverbetjent Pål Inge Olsen
 32. Vestnes: lensmann Jan Magnar Sandvik
 33. Volda: lensmanns Guttorm Hagen og politioverbetjent Pål Inge Olsen
 34. Ørskog: lensmann Øyvind Verpeide
 35. Ørsta: lensmann Guttorm Hagen og politioverbetjent Pål Inge Olsen
 36. Ålesund: politistasjonssjef Oddbjørn Solheim og politioverbetjent Arild Helland