ATK er et viktig trafikksikkerhetstiltak
FotoUtrykningspolitiet

Det vil med andre ord si at overtredelsesprosenten har
sunket kraftig. Det er en gledelig utvikling og viser med all tydelighet at ATK
har innvirkning på fartsnivået, uttaler politioverbetjent Kai Henning Nilsen,
Politiets ATK-senter. ATK har størst effekt på de mer alvorlige ulykkene
med drepte og hardt skadde.

Utviklingen fortsetter også for 1.halvår 2017, 5 % færre saker sammenlignet med 1.halvår 2016, mens driftstiden har vært tilnærmet på samme nivå. Det har derimot blitt kontrollert 8 % færre kjøretøy (til tross for ingen endring i driftstid), sier Nilsen.

ATK er et meget viktig trafikksikkerhetstiltak, og er et viktig supplement til politiets mobile kontrollvirksomhet.

Kilde: Utrykningspolitiet, Politiets ATK-senter

Oversikt over straffbare forhold (rød) og kontrollerte kjøretøy (blå)