I 2016 gjorde Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) en gjennomgang av blant annet direktoratenes vekst. Denne viser at POD:

- ikke er et stort direktorat i forhold til andre direktorat

- ikke er et stort direktorat i forhold til etaten vi leder på over 16 000 medarbeidere, sammenlignet med andre direktorat som leder etater

- ikke har vokst mest i perioden

Planlagt og ønsket
Veksten av medarbeidere er planlagt og ønsket. POD har vært klart underdimensjonert. Videre har utviklingen skjedd i forståelse med Justisdepartementet.

POD skal imidlertid ikke vokse vesentlig mer i faste stillinger, men POD vil også i framtiden ha behov for midlertidige medarbeidere til de mange utviklingsprosjektene vi skal gjennomføre.

Etaten tilført 1 200 årsverk
Når det gjelder politiårsverk og VGs framstilling av situasjonen ved Trysil lensmannskontor, kan vi opplyse nok en gang at POD i perioden kun har ansatt 18 politiårsverk. Etaten har fått tilført 1 200. Det er blitt og vil bli mer politi til distriktene. Lederlønninger i POD blir også trukket fram i VG. Så langt vi vet er lønnsnivå på ledere i POD sammenlignbart med lønnen til medarbeidere i andre direktorat.