- Vi er skuffet over at promilletallene er så høye. Vi har en nullvisjon når det gjelder promille på sjøen. Promille er den største årsaken til alvorlige ulykker, det er vårt hovedfokus på sjøen og da er det skuffende at så mange likevel tar sjansen på å føre fartøy med promille, sier politioverbetjent og koordinator for sjøtjenesten i Agder politidistrikt, Miriam Stausland.

Politiet har hatt sjøtjeneste med patruljebåter i Arendal, Kristiansand og Mandal fra 23. juni til og med 20. august. 1912 førere av fartøy har blitt kontrollert. 31 av disse ble anmeldt for å føre fartøy i ruspåvirket tilstand, 83 fikk forelegg på grunn av for høy fart og 19 førere førte fartøy med feil på langerne.

- Vi har ikke opplevd noen alvorlige ulykker. Det er vi godt fornøyd med. Det er vår hovedoppgave å være synlig og drive forebyggende arbeid, sier Stausland.

- Målet vårt var å kontrollere 2300 fartøy. At vi ikke nådde det måltallet skyldes at det var færre båter på sjøen, det var mye vind og vi hadde en periode driftsstans på en av båtene, sier Stausland som også opplyser at det i løpet av sommeren ble gjennomført tre samordnede aksjoner med kystvakten der fokus var promille og fart.

Det var færre overtredelser av lovverket knyttet til vannscooterkjøring enn politiet hadde forventet.

- Det har vært få reaksjoner, noe som er positivt. Det har vært noen som har ringt og klaget, men politibåtene melder at de som har kjørt vannscootere stort sett har overholdt lovverket. På generelt grunnlag har det vært færre overtredelser enn vi forventet. Det kan delvis skyldes det dårlige sommerværet, men det er også et signal om at vannscooterførere har tatt innover seg lovverket, sier Miriam Stausland.

For media

For spørsmål i saken kan politioverbetjent og koordinator for sjøtjenesten i Agder politidistrikt, Miriam Stausland, kontaktes ved å ringe sentralbordet på telefonnumer 38 13 60 00.