Siktede ble ved Romsdal tingretts kjennelse av 29.08.2017 varetektsfengslet i 4 uker.

Fornærmede er innlagt på sykehus, og mottar behandling for stikkskader. Skadene er ikke livstruende. Politiet har beslaglagt en kniv.

Det er en familiær relasjon mellom siktede og fornærmede.

Saken etterforskes ved Molde politistasjon. Eventuelle vitner eller andre som kan ha informasjon om saken, bes kontakte politiet på telefon 02800.

Kontaktperson: politiinspektør Knut Meek Corneliussen mob 991 53 772