Bilde av knivbeslag gjort av Oslo politidistrikt.
Knivbeslag gjort av Oslo politidistrikt.

Som et minimum vil boten være 12000,- kroner. For at boten skal bli på maksimalnivået 20000,- kroner må det foreligge momenter som gjør det mer alvorlig eller straffeskjerpende å bære kniv på offentlig sted. Det kan være type kniv som besittes, om kniven bæres i konfliktsituasjoner, innen bestemte miljøer og på bestemte steder, De nye bøtesatsene gjelder i Oslo politidistrikt som dekker kommunene Asker, Bærum og Oslo. Oslo politidistrikt har jevnlige knivaksjoner hvor vi visiterer personer i utsatte områder.

- Økte bøter er et tiltak for å bevisstgjøre og for å forebygge voldskriminalitet som lett kan oppstå når noen bærer kniv. Det er svært få som har nødvendig behov for å bære kniv på offentlig sted kveld og natt, sier leder for felles enhet for påtale i Oslo politidistrikt Beate Brinch Sand. Knivbruk kan gi alvorlig skader og trusselsituasjoner kan lett oppstå når noen bærer kniv.

Dersom noen tas flere ganger med kniv skal det tas ut tiltale med påstand om straff, fengsel, ungdom eller samfunnsstraff.

Forbudet gjelder ikke bare kniver, men også andre skarpe redskap som er egnet til å påføre noen en kroppskrenkelse.

I flere år har bøtesatsen i Oslo politidistrikt vært 8000 kroner ved vedtagelse av forelegg for bæring av kniv og 9500 dersom saken ender i retten. Dersom noen anmeldes for bæring av kniv vil det nå utferdiges bøter mellom 12000-20000 kroner. Det nye bøtenivået vil raskt bli oversendt Oslo tingrett dersom den som får boten ikke vedtar den for å få domstolens prøvelse av det skjerpede bøtenivået.