Politikontaktene på plass i Gjesdal og Hå – lensmannskontorene lagt ned
Samarbeidsavtalen mellom politiet og Gjesdal kommune er underskrevet. Politikontakt Kåre Birkeland og ordfører Frode Fjeldsbø tar hverandre i hånden på det.
FotoPolitiet

Gjesdal

Olav Arneson Kyllingstad var første lensmann i Gjesdal fra 1633 til 1639, og det er Kåre Birkeland som fikk æren av å være siste lensmann på kontoret på Ålgård. Birkeland har vært politi siden 1983, og lensmann i Gjesdal de siste tre og et halvt årene. Han ble utpekt som midlertidig politikontakt i Gjesdal i mai, og har nå blitt endelig innplassert i rollen.

- Det synes jeg er veldig kjekt, og ser fram til å fortsette det gode samarbeidet jeg allerede har med kommunen, sier han.

Det skal etableres politikontakter i alle kommunene, og disse blir særlig viktige i de kommunene der lensmannskontorene legges ned. En politikontakt er en dedikert ressurs innen kriminalitetsforebygging, og skal sørge for oppfølging av kriminalitetsforebyggende handlingsplan og politiets nærpolitirolle. En politikontakt skal være pådriver for at politiråd og SLT-samarbeid (Samordning for lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak) fungerer. I tillegg skal han eller hun bidra til helhetlig samhandling og sørge for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling mellom politiet og ulike samarbeidsaktører i kommunen.

Politikontakten i Gjesdal har bedt om fast kontordag onsdag.

I går deltok politikontakt Birkeland, driftsenhetsleder for Sandnes Kjetil Andersen, seniorkonsulent Bente Nessler Egeland, ordfører Frode Fjeldsbø og varaordfører Henry Tendenes i Gjesdal på en markering på lensmannskontoret. Samarbeidsavtalen mellom politiet og kommunen ble underskrevet.

- Jeg vil rose kommunen for det gode samarbeidet vi har hatt, og håper og tror det vil fortsette slik. I tillegg vet jeg at Kåre Birkeland vil være på hugget som politikontakt og fylle opp Gjesdal, sa Andersen under markeringen i går.

- Vi har et godt samarbeid med kommunene og går inn i Nærpolitireformen med åpne øyne. Jeg er utrolig glad for at Birkeland er politikontakt, og jeg stoler på at politiet leverer det de lover, sa Fjeldsbø.

Politiførstebetjent Bjarte Harbo er utpekt som midlertidig politikontakt i Hå. Lensmann Oddvar Tengesdal er lensmann i Hå, og er en av de 13 ansatte som hadde sin siste arbeidsdag på lensmannskontoret på Varhaug 30. november. 1. desember flytter de midlertidig inn til Time lensmannskontor på Bryne. Et nytt politibygg på Jæren skal på plass, men dette vil ta noen år.

Også på lensmannskontoret på Varhaug var det en markering i går.

- Dette er en historisk dag. Politiet har hatt lensmannskontor på Varhaug i 100 år, og vi er nå overmodne for denne prosessen. Vi har hatt en flott tid her, og nå skal vi inn i kontorene på Bryne. Kvalitet, kunnskap, fag og politipatrulje er stikkord. Jeg har tro på reformen. Kriminaliteten og samfunnet endrer seg, og det må også politiet, sa Tengesdal i sin tale under markeringen i går.

Også visepolitimester Gøril Våland deltok på markeringen på Varhaug. Hun ser positivt på årene som kommer.

- Politikontakt, politipatrulje og politiarbeid på stedet er framtiden, sa hun under markeringen.

Ordfører Jonas Skrettingland synes det var en litt vemodig dag i går.

- Jeg har vokst opp med lensmannskontor her på Varhaug. Det har vært en del av bygda, så jeg synes dette er litt vemodig. Men jeg vet at tidene forandrer seg, og det er gode grunner for å legge ned dette kontoret nå. Jeg håper vi vil se politiet like ofte som før, sa han under markeringen.

Påvirker ikke beredskapen

Selv om de to kommunene ikke har eget lensmannskontor lenger, er det viktig å presisere at den nye ordningen ikke vil påvirke beredskapen. Både Gjesdal og Hå ligger inn under den geografiske driftsenheten Jæren, Sandnes og Dalane.

- Når det skjer noe er det operasjonssentralen som styrer mannskapene i politidistriktet. Det er ikke lensmannskontoret som rykker ut på hendelser, men patruljene som er på hjul. I tillegg skal vi med reformen bli enda bedre på å flåtestyre patruljene våre, sier Bernt Norvalls, prosjektleder for Nytt politidistrikt.

Hva vil publikum merke til endringene?

- Reformen skal bidra til at vi endrer metodikk. Patruljene får mer fokus på forebyggende politiarbeid. Politikontaktene blir en integrert del i forebyggende- og patruljeseksjonen – de skal ut og møte folk. Vi har også fått en større operasjonssentral som dekker hele politidistriktet. I tillegg skal politiet bli bedre til å analysere og forstå utfordringene i kriminalitetsbildet gjennom bedre etterretning, sier Norvalls.

Bakgrunn

I forbindelse med nærpolitireformen er det besluttet at det skal legges ned 126 tjenestesteder i landet. De 12 politimesterne har selv blitt bedt om å gi sin innstilling til hvilke kontorer som skal legges ned. I Sør-Vest er det besluttet at 9 av politidistriktets 27 tjenestesteder skal legges ned. I tillegg har politimester Hans Vik innstilt på at det opprettes ett nytt, på Stavanger lufthavn, Sola. Etter at den formelle klagebehandlingen var avsluttet, presenterte Justis- og beredskapsdepartementet sin beslutning. Det har ikke kommet klage fra Gjesdal eller Hå kommune mot beslutningen om å legge ned lensmannskontorene.

Skriver under kontrakt Hå
Ordfører i Hå Jonas Skrettingland skriver under samarbeidsavtalen mellom politiet og kommunen. Oddvar Tengesdal, driftsenhetsleder Jæren og lensmann i Hå, og politikontakt Bjarte Harbo følger med.
FotoPolitiet