Sør-Vest politidistrikt, ved Nordsjø- og miljøseksjonen, etterforsker saken.

- Vi er fortsatt i en tidlig fase, men er nå i ferd med å gjennomføre avhør og foreta tekniske undersøkelser om bord, sier politiadvokat Lars Fredrik Bråten.