Den omkomne vart meldt sakna natt til julaftan og det har gjennom heile jula vore gjennomført omfattande søk i og ved Moltustranda. 2. juledag var så mykje som 100 menneske med på leitinga, men utan å finne spør etter 18-åringen.

Torsdag vart søket teke oppatt med frivillige frå lokalmiljøet og mellom anna Røde Kors-mannskap. I tillegg var eit fjernstyrt undervassfarty med videokamera sett inn i leitinga. Funnet av den omkomne vart gjort av frivillige som søkte med båt langs holmane utanfor i Herøyfjorden utanfor Moltustranda.

- Dessverre fekk saka eit tragisk utfall, men når det først gjekk slik, var det viktig for oss å finne den omkomne. Våre mannskap har gjort ein god jobb i heile julehelga. Politiet er svært takksame for den store innsatsen frå alle som har involverte i leitinga. Ei spesiell takk til dei mange friviljuge som har delteke, seier konstituert politimeister Ingmar Farstad i Møre og Romsdal politidistrikt.