Tilliten til Oslo politidistrikt øker med to prosentpoeng fra i fjor.
-Jeg er godt fornøyd med de gode resultatene. Til tross for at det er her flest innbyggere opplever kriminalitet har vi høyest tillit, sier Politimester Hans Sverre Sjøvold. Landsgjennomsnittet er 83 prosent.

Undersøkelsen viser at innbyggerne i Bærum og Asker har litt høyere tillit enn de som bor i Oslo.
-På de aller fleste spørsmålene har vi svært gode resultater. Men vi skal uansett ta med oss de punktene hvor innbyggerne er mindre fornøyd med oss enn andre distrikter og se hva vi kan gjøre for å endre dette, sier Sjøvold. Lavest score får Oslo politiditrikt på spørsmålet om politiet har regelmessig kontakt med innbyggerne i deres lokalområde. Kun 27 prosent mener vi har det, men 38 prosent er uenig eller delvis uenig. 

94 prosent av innbyggerne svarer at de føler seg trygge i det området bor og ferdes. Her er svarene ganske like i de tre kommunene som dekkes av Oslo politidistrikt.

Om politiets innbyggerundersøkelse

  • Gjennomført av Ipsos for Politidirektoratet
  • 5 456 respondenter i alderen 18-99 år, hvorav 1364 intervjuer i Oslo(inkludert Asker og Bærum)
  • Telefonintervjuer

Se hele undersøkelsen for Oslo:

Innbyggerundersøkelse 2017 - Oslo politidistrikt

 

Relatert artikkel:

Bekymret for nettkriminalitet - Politidirektoratets artikkel fra 09.01.2018