nedgang i trafikkdrepte

Utrykningspolitiets(UP) kontrolltall for 2017 viser en liten økning av sjåfører som ble anmeldt for ruspåvirket kjøring fra 2016 til 2017 (fra 2406 til 2553). Total for politiet er tallet 9352. Og kontrolltallene viser at UP avdekket noen færre fartsovertredelser (forenklede forelegg og anmeldelser) i 2017 (73 965) enn i 2016 (78578). Totalt for politiet 84070.

Selv om 2017 ble året med lavest antall trafikkofre siden 1947, må politiet og samarbeidspartnere arbeide målrettet videre for å forebygge og redusere antallet drepte og hardt skadde på norske veier.

Etter flere år med stagnasjon i antall hardt skadde, ser det ut til å bli en nedgang i 2017. Prognosene ligger ifølge Statens vegvesen på om lag 620 hardt skadde, noe som fortsatt er for høyt. Skal vi nå etappemålet for 2030 må trafikksikkerhetsinnsatsen fra politiet og samarbeidspartnere styrkes, selv om 2017 ble året med lavest antall trafikkofre siden 1947.