Utsnitt av en politibåt.

Grunnen er at vi ikkje sjå vekk frå at vinningstjuveria kan vere knytt til mobile kriminelle.

Alle (også dei som ikkje har båt) kan sjå etter:

  • Bruk av større køyretøy/varebilar.
  • Fleire personar som samarbeider.
  • Bruk av tyngre verkty, til dømes boltekuttarar, utstyr som heisekran/vinsj.
  • Opphald over tid ved småbåthamnene, marina og liknande utanfor "kjernetida", som på kvelden og natta.
  • Bruk av depot (mellombels lagring) der motorar vert gøymt i terrenget.

Tiltak du kan utføre:

  • Auke merksemd på bilar, personar og anna som du finn mistenkeleg.

  • Notere kjennemerke og utsjånad på bil og signalement på personar, ta fotografi om det er trygt.

  • Sjekk at alt er i orden om du har naust, båtplass, hamneplass eller liknande.

  • Relevante opplysningar vil vi ha inn både av observasjonar og om eventuelle tjuveri.

  • Kontakt oss på 70 11 87 00 / 02800.